Voorwaarden Promoten Evenement Website

Voorwaarden evenement extra promotie website VVV Leusden

  • Ieder bedrijf dat met toerisme te maken heeft kan zijn evenement promoten.
  • Een evenement mag minimaal 1 week, maximaal 3 weken achter elkaar gepromoot worden.
  • De periode die afgesproken is, moet vooraf betaald worden.
  • Bij aflasten van evenement, geen refund van betaling.
  • VVV Leusden is niet aansprakelijk voor de inhoud van het bericht.
  • Partners VVV Leusden kunnen 2 evenementen per jaar, één week gratis promoten.
  • VVV Leusden behoudt zich het recht voor om het evenement niet te plaatsen.
  • Evenement wordt pas geplaatst, in promotie zone, als betaling binnen is.

Evenement

Een evenement kan aangeleverd worden, met: tekst evenement, datum(s) evenement, foto (minimaal 1000x750 pixels), eventueel toegangsprijs evenement, website van evenement, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.

Prijzen

€ 50,00    per week voor één evenement

€ 90,00    per twee weken voor één evenement

€ 120,00  per drie weken voor één evenement

Alle prijzen zijn exclusief.  B.T.W.

Opsturen evenement

info@vvvleusden.nl (algemeen)

infointernet@casema.nl (webredacteur)

Contact

VVV Leusden,
T.a.v. Engelien de Jong
Hamersveldseweg 77,
3833 GL Leusden

06 23 111 347 (Evert Geurtsen, webredacteur)

06 151 057 92 (Engelien de Jong, coõrdinator)

VVV Leusden kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor fouten in tekst, verkeerde datum(s) of aflasten van evenement.

VVV Leusden kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor wijziging van website of stoppen met promotie van evenementen.