(Tip) Hoeve Groot Zandbrink

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij krijgt een nieuwe bestemming als groen activiteiten centrum. Het accent ligt op recreatie en educatie, dit speelt in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Op deze plaats komt kalkrijk kwelwater uit de diepe bodem omhoog waardoor er zeldzame plantensoorten groeien. Er zijn veldjes blauwgrasland met rietorchis, spaanse ruiter, blauwe knoop en andere bijzondere plantensoorten.

Vrijwilligers
Een belangrijke rol bij de ontwikkeling en beheer van Hoeve Groot Zandbrink is weggelegd voor een enthousiast team van vrijwilligers. Op vele terreinen dragen zij hun steentje bij en vergroten daarmee de maatschappelijke betrokkenheid. De vrijwilligers beheren de collectie historische werktuigen en er worden natuur en landschapsprojecten uitgevoerd. De tuingroep onderhoudt de historische moestuin en de siertuin. Vrijwilligers van de bouwgroep maken streekeigen landhekken en assisteren bij restauratie en verbouwing van de Hoeve. De akkers worden beheert door een groep die bestaat uit een mix van boeren en burgers. Een groep imkers beheert de bijenstal en vogelliefhebbers beschermen uilen en zwaluwen. Een groep gidsen heeft een opleiding gevolgd en staat klaar om groepen bezoekers op een enthousiaste wijze rond te leiden.

Rustpunt voor de recreant
Ook voor recreanten zal Groot Zandbrink open staan. Leusden ontwikkelt zich als een gemeente waar wandelaars en fietsers hun hart kunnen ophalen. Een toegangspoort naar de Gelderse Vallei.
Theehuis Groot Zandbrink is een rustpunt om even te pauzeren, iets te drinken en rond te kijken op de boerderij. Het afwisselende landschap van landgoed De Boom, met landbouwgronden afgewisseld door houtwallen, singels en bosjes, biedt daarvoor een fraaie entourage. Met deze en andere ingrediënten zal Groot Zandbrink een bruisend centrum worden in een fraai agrarisch cultuurlandschap.