Landgoed Den Treek

Op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse vallei ligt Landgoed Den Treek-Henschoten in de gemeenten Leusden, Maarn, Woudenberg en Zeist.

Landgoed den Treek in particulier bezit

Dit uitgestrekte Landgoed van bijna 2000 hectaren is in particulier bezit.In 1807 kocht Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829) van Jan Andries du Bois de buitenplaats Den Treek met bossen en landerijen. Hij knapte het landhuis op, legde vijverpartijen aan en begon met de ontginning van heidevelden.

Fusie den Treek Henschoten

De benaming Den Treek-Henschoten komt voort uit de 'fusie' van twee landgoederen in 1919. Landgoed Den Treek was van de ene tak van de familie De Beaufort en het Landgoed Henschoten van een andere tak van deze familie. Beide landgoederen zjin sindsdien onder gezamenlijk beheer.

Marke de Leusderberg

Uitbreiding van het Landgoed vond voornamelijk eind 19e eeuw plaats met het vrijkomen van de gemeenschappelijke gronden van de ‘Marke de Leusderberg’. Vanaf dat moment had de bosbouw de overhand. Dit is nog steeds goed zichtbaar in het landschap.

Onze Missie

Willem Hendrik de Beaufort kocht de buitenplaats Den Treek met omringende bossen en landerijen in 1807. Zijn zoon Arnoud Jan de Beaufort trouwde met Anna Aleida Stoop. Via dit huwelijk kwam landgoed Henschoten in de familie. Deze historie heeft een grote groep nazaten samengebracht als mede-eigenaren van een uniek familielandgoed. De familieleden zien het als hun plicht en als een genoegen om dit landgoed als bron van natuur- en cultuurhistorische waarden in stand te houden en waar mogelijk in betere staat aan de volgende generaties door te geven. Dat gaat niet vanzelf. Naast een gezond zakelijk beheer is er tussen de familieleden-aandeelhouders een grote mate van betrokkenheid bij het landgoed en een goede onderlinge band. Met deze laatste twee aspecten houdt de Familiestichting De Treeker Eik zich al 50 jaar bezig.  

Zorg voor Natuur

Het landgoed hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar natuurterreinen en aan het stimuleren van de biodiversiteit (soortenrijkdom) op het landgoed. Bestaande natuurgebieden worden onderhouden en gemonitord en nieuwe natuurgebieden worden ontwikkeld. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de in 2009 opgestelde Gedragscode Natuurbeheer. Deze Gedragscode Natuurbeheer is opgesteld door het Bosschap met medewerking van Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten. Ook Defensie, gemeenten en particulier grondeigenaren hebben hun bijdrage aan deze Gedragscode geleverd. Zorg voor de natuur vraagt ook een bijdrage van de bezoekers: blijf op wegen en paden, houd uw hond(en) aan de lijn en laat geen afval achter in de natuur. Zo werken we samen aan een versterking van de bijzondere natuurwaarden.  

Ontwikkelen van nieuwe natuur

Op Den Treek-Henschoten gaat de droge natuur van de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug geleidelijk over in de natte natuur van de lager gelegen Gelderse Vallei. Beide natuurtypen kennen hun eigen beheer, herstel en ontwikkeling. Zo is de oorspronkelijke natuur hersteld op de natte heidevelden van het Hazenwater en rondom het Treekermeer: overwoekerde heide is open gemaakt en vergraste heide geplagd. Hierdoor zijn planten als Dopheide, Klokjesgentiaan en Zonnedauw massaal teruggekeerd. Ook zijn er gebieden natter gemaakt, zodat opnieuw vennen zijn ontstaan, waar Watersnippen, Libellen, maar ook planten als de Veenpluis te vinden zijn. Naast het herstel van natuurgebieden, creëert het landgoed nieuwe natuurterreinen. Veel van deze nieuwe natuurterreinen kennen een spectaculair natuurresultaat zoals de terugkeer van orchideeën en zeldzame moerasplanten. Ook allerlei soorten vlinders, amfibieën, bijzondere vogelsoorten en reeën vertoeven graag op deze rustige plekken. Vier omvangrijke natuurontwikkelingsprojecten zijn inmiddels gerealiseerd: het heideherstelproject op het Treeker Punt, de inrichting van ecologische verbindingszones langs de Heiligenbergerbeek, de natuurontwikkeling op Klein Schutterhoef en de natuurontwikkeling bij De Troet.   

Natuurbeheer met de schaapskudde

Schapen zijn van oudsher nauw verbonden met de gronden van Den Treek-Henschoten. Namen van paden en wegen en de aanwezigheid van schaapskooien herinneren aan deze lange historie. Vandaag de dag wordt de natuur beheerd met de schaapskudde van de Treeker Wissel. Schaapsherder José Struik is dan ook met grote regelmaat met haar 350 ooien te vinden op het landgoed. De schaapskudde wordt ingehuurd voor begrazing van heidepercelen en andere natuurgebieden. Ook zorgt de schaapskudde voor natuurlijke verjonging van allerlei flora; onder de hoefjes worden de zaden van planten en bomen verspreid. Meer info over de kudde en over de Treeker Wissel is te vinden op www.treekerwissel.nl en in onderstaand interview.   

Ruimte voor Recreatie

Volgens schattingen komen jaarlijks meer dan 1,5 miljoen mensen het landgoed bezoeken. Veelal wonen zij in één van de vijf omliggende gemeenten: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Het landgoed faciliteert deze zo belangrijke recreatie in de regio. Parkeerplaatsen, wandelpaden, fiets- en ruiterpaden worden onderhouden en gecontroleerd op dood hout dat uit de bomen kan vallen. Natuurgebieden en bossen worden onderhouden om een bijzonder bos- en natuurbeeld te kunnen bieden aan bezoekers. Ook het Henschotermeer, de Pyramide van Austerlitz en golfclub De Hoge Kleij maken onderdeel uit van het landgoed. Het landgoed maakt momenteel plannen om de intensieve recreatie op haar gronden ook in de toekomst te kunnen blijven faciliteren, zodanig dat de natuur haar noodzakelijke rust en ruimte behoudt.   

Treeker Info Punt (TIP)

In het Treeker Info Punt wordt u geïnformeerd over thema's als heide en schapen: twee landschapselementen, die al eeuwen met elkaar verbonden zijn op het landgoed. Maar ook het heidelandschap en de biodiversiteit komen aan bod, het bosbeheer, de functies van het bos, de houtsoorten op het landgoed, de boshistorie en nog veel meer. Met een rondleiding in flyervorm (te vinden op de tafel) kunnen de bezoekers nader kennismaken met een deel van het verhaal van het landgoed. Op de achterzijde van de flyer staat een landgoedkaart met alle wandel- en fietspaden op het 2200 hectare tellende landgoed.

Voor een warme chocolademelk, een warme wafel of een softijsje kunnen bezoekers ook terecht in het Treeker Info Punt. Het naastgelegen pannenkoekenhuis Bergzicht heeft hier een etablissement met overdekt terras ingericht dat luistert naar de naam: Bij Kees 

Het Treeker Info Punt is gerealiseerd door familielandgoed Den Treek-Henschoten met steun van de provincie Utrecht

Het Treeker Info Punt is te vinden in de schaapskooi aan de Doornseweg 23 in Woudenberg naast Pannenkoekenhuis Bergzicht. Het Treeker Info Punt is dagelijks geopend, evenals het Pannenkoekenhuis Bergzicht.

De openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 20.30 uur
In het weekend: 11.30 tot 20.30 uur.

'Bij Kees' is voorlopig alleen in het weekend geopend.