Valleikanaal


  Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de werkverschaffing: deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse vallei.

  Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer, het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg Grift. Ter hoogte van Woudenberg volgt het deels de vroegere loop van de Lunterse Beek, ter hoogte van Leusden dat van de Modderbeek.

  Beschrijving

  Startpunt : Valleikanaal 0
  3830 Amersfoort/Leusden
  Eindpunt: Valleikanaal 0
  3830 Amersfoort/Leusden